Om Oumnia spirit

På arabiska betyder oumnia ”önskan”. På latin ”allt”. Allt börjar med en önskan.

Allt som sker sker av en anledning, likaså valet av namnet för den här bloggen. Meningen var förvisso att inspirera, men inte ens i närheten av att vara till för en andlig/spirituell livsstilsblogg. Vilket detta är. Oumnia föddes redan 2012, men då i ett annat sammanhang. Namnet har dock hängt med mig likt ett barn som väntar på att bli förlöst. Det började med en önskan om något mer och har nu utmynnat i realiseringen av alltet. För livet är just det, allt.

Jag, Leila, som skapat den här bloggen är en person som alltid drivits av en vilja att förstå livet och vår existens på den här jorden. Exempel på frågor jag ständigt ställde mig själv var:

Varför finns vi? Vad är meningen med allt vi ser och upplever?

Men framför allt har jag drivits av att vilja förstå livet ur ett rättviseperspektiv.

Varför har vissa mer ”tur” än andra?  Varför upplever vissa livet som lätt och behagligt och rent utav underbart, medans vissa drabbas av den ena motgången efter den andra?

Svaret på dessa frågor har inte varit helt lätta att finna. Jag har tampats med existentiella problem, depression och personliga motgångar, vilket fått mig att tvivla på mitt eget värde såväl som meningen med livet. Men genom åren har jag byggt upp en insikt om att jag, och alla vi människor, besitter potential och förmåga långt bortom vår egen förståelse. Det jag ser och upplever är upp till mig själv att bedöma. När jag lade offermentaliteten åt sidan och istället började se på mitt liv som en lärprocess märkte jag stora förändringar i mitt liv. Både på ett personligt plan såväl som yrkesmässigt.

Det jag förstod var att det är min egna bedömning av det som händer mig som i slutändan avgör hur behaglig eller obehaglig upplevelsen är. När jag beslutade mig för att börja se livshändelser som lärdomar fick min vistelse här på jorden en helt annan dimension och jag kan nu lättare hantera det som vi vanligtvis kallar för problem.

Leila

Annonser